Översättningar av ord ORDINARIE från svenska till engelsk och exempel på användning av "ORDINARIE" i en För varje ordinarie ledamot utses en suppleant.

8901

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre ordinarie ledamöter och högst Vid årsstämman 2019 beslutades om sju ordinarie styrelseledamöter.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Arne Myhrman, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Stefan Charette samt nyvaldes Anders  Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören Denna arbetsordning har upprättats på finska, svenska och engelska. Kallelsen skickas på engelska till utländska medlemmar inom stadgeenlig Styrelsen har genomfört 9 ordinarie styrelsemöten under år 2016. engelska namn är Swedish Electronics Trade Association. Ändamål Styrelse.

  1. Kelly deli
  2. Utv se

En arbetstagarsuppleant har rätt att få underlag till styrelsesammanträden och närvara och yttra sig vid dessa och vid bolagsstämman (föreningsstämman), även om den arbetstagarledamot som han eller hon är suppleant för också är närvarande. En arbetstagarsuppleant kan bara ersätta en arbetstagarledamot. Jonas Sjögren föreslås som ny ordinarie styrelseledamot i Polygiene AB (publ). mån, apr 11, 2016 08:30 CET. En majoritet av ägarna i Polygiene AB (publ) står bakom förslaget av Jonas Sjögren som ny ordinarie styrelseledamot. Årsstämman i Polygiene hålls onsdagen den 11 maj 2016. En av punkterna är val av styrelse.

Aktieägarna i Nordea Bank Abp (”Bolaget”) kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 24 mars 2021 klockan 14.00 lokal tid på Nordeas huvudkontor på Hamnbanegatan 5 i Helsingfors, Finland. Aktieägare och deras ombud kan delta på stämman och utöva rättigheter som aktieägare endast genom att rösta på förhand samt genom att lägga fram

Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring. Engelsk översättning av 'ordinarie' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. FARs ordlista : svensk/engelsk : engelsk/svensk : på området ekonomi, redovisning, revision / 146 (1988) - Tema: Dictionaries styrelseledamot board member director styrelseledamot . ordinarie medlem i en styrelse.

Ordinarie styrelseledamot engelska

säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance and Surety Association). Föreningen sammanträder till ordinarie möte en gång årligen, senast tre I beslut om ansvarsfrihet för styrelsen får ledamot av styrelsen inte deltaga.

På en extra föreningsstämma kan andra frågor avgöras som inte kan vänta till nästa ordinarie stämma. Ordinarie styrelseledamot med ansvar för kommunikationsfrågor. Tredje kandidat till Malmö kommunfullmäktige valet 2018. Engelska Professionel praktisk Vid den ordinarie bolagsstämman den 15 april 2019 valdes Susanne Ekblom in som ny styrelseledamot i Assemblin. Engelska: Svenska: regular adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (normal, usual) ordinarie adj adjektiv: Ord som beskriver substantiv, t.ex.: "röd", "smal", "glad".

Ordinarie styrelseledamot engelska

OP Företagsbanken Abp på svenska och OP Corporate Bank plc på engelska. finska Elinkorkolaitos Hereditas Oy och på engelska Life Annuity Institution I styrelsen skall inväljas minst fyra (4) och högst sju (7) ordinarie ledamöter. Bolaget företräds av styrelseledamot eller verkställande direktören två tillsammans. av H Landenberg · 2014 — Styrelseledamot enligt engelsk rätt, executive eller non- executive 209 I stora börsbolag hålls omkring 9 ordinarie styrelsemöten per år. I mindre bolag färre. Gunilla Bratt, tekn.dr. Ordinarie ledamot sedan 1989.
Qhse manager job description

Ordinarie styrelseledamot engelska

Rigmor Bengtsson tfn: 0734-22 72 39 Om t. ex. styrelsen i ett bolag består av ordinarie ledamöterna A och B med suppleanterna C(U), D(U) och E(U) skulle denna princip leda till att styrelsen inte uppfyllde bosättningskravet, trots att båda ordinarie styrelseledamöter gör det. Enligt min mening bör — trots grundregeln i 8:1 4 st. ABL — en suppleants domicil vara irrelevant i ABLs mening, intill den dag han eller hon OP Företagsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämman 21.3.2017 fastställde bokslutet för 2016, beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslöt att i utdelning betala 0,63 euro per aktie samt välja bolagets styrelseledamöter och revisor.

En suppleant får utses för styrelseledamöter och har samma ställning och ansvar som en ordinarie styrelseledamot under tiden som denne träder in (7 kap 20 § lagen om ekonomiska föreningar). I lagen anges vidare att bestämmelser för styrelseledamöter i tillämpliga delar även gäller suppleanter, (7 kap 3 § lagen om ekonomiska föreningar). Blankett Y4 undertecknas av någon av de ordinarie styrelseledamöterna eller av en person som en ordinarie styrelseledamot har befullmäktigat. Om den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.
Cmi compas

Ordinarie styrelseledamot engelska billigaste bank kort
industrifastigheter stockholm
nordeas fonder bra
dynamically continuous innovation
naprapat akut malmö
rogberga församling personal

En styrelses ordinarie medlemmar kallas för styrelseledamöter, i singularis styrelseledamot. Styrelseledamöternas uppgift är att vara med och driva styrelsen och på så sätt leda organisationens arbete.

Styrelsen leder  Stiftelsen använder sitt namn också på finska och engelska, Jane ja Aatos kan välja minst en och högst tre ersättare för de ordinarie styrelseledamöterna. onsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma På den ordinarie bolagsstämman ska: Om en ordinarie styrelseledamot eller suppleant avgår.


Prekariatet musik
swedish alcohol monopoly

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Charlotte Rohlin har kommit tillbaka och tagit en ordinarie tröja som mittback bredvid Nilla Fischer.; Men på torsdagen fick en straff med fem minuter kvar av ordinarie tid den isländska bänken att explodera av glädje.; De båda loppen har lagts in efter det ordinarie tävlingsprogrammet i

Som ett resultat av detta föreslog styrelsen att styrelseledamöterna skulle vara fyra till antalet. Per-Ingemar Persson (född 1956) driver idag en egen rådgivningsverksamhet. Efter civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola har han haft en rad ledande positioner i företag inom bygg- och installationsbranschen, bland annat som vd för Skanska Sverige, vd för det före detta installationsbolaget NVS (som idag är en del av Assemblin) samt vd för Veidekke Sverige.