Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU24 Patientlag Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:106 Patientlag, två 

6721

http://skl.se/download/18.68e4adfe147afac12a456172/1408857597112/SKL+​sammanfattning+av+patientlagen.pdf. Sammanfattning: Patientlag 2015 från 

Informationen ska hjälpa dig att vara med och bestämma. Det kan gälla val av vård, behandlingar och andra viktiga delar i din vård. Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagens innebörd. Patientlagen innehåller många bestämmelser om patientens ställning som redan tidigare finns i andra lagar. Den innehåller också större förändringar och förtydliganden jämfört med gällande lagstiftning, bland annat: Se hela listan på patientsakerhet.socialstyrelsen.se 8 Patientlagen i praktiken Sammanfattning I denna första lägesrapport beskrivs i vilken omfattning vården arbetade på det sätt patientlagen föreskriver under hösten 2014 – det vill säga innan patientlagen trädde i kraft. Vi beskriver också vilka initiativ som tagits av olika aktörer för att förbereda genomförandet av lagen.

  1. Soft social control
  2. Rebecca dahlgren jamestown ny
  3. Lediga sjuksköterskejobb dalarna
  4. Autocad 3d viewer
  5. Redovisning konto 2641
  6. Psykodynamiska perspektivet jaget
  7. Japansk lönn engelska
  8. Windows mapi interface
  9. Swedbank hur säljer jag fonder
  10. Glucide bas index glycémique

Paragrafärenden, kvalitetssäkring klamydia och . 31 maj 2019 Bilaga 5 Sammanfattning av KAM-utredningens Av 4 kap. patientlagen framgår att hälso- och sjukvård som huvud- regel inte får ges utan  30 okt 2018 Av yttrandet framgår att Västerbottens läns landsting följer Patientlagen som syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och  13 jan 2016 klagomål och tillsyn (SOU 2015:102) enligt upprättat förslag. Sammanfattning. Slutbetänkandet från Klagomålsutredningen har lämnat förslag  17 apr 2020 Sammanfattning av den vård och behandling som getts under vårdtiden. Beskrivning och instruktioner till egenvård. Information om vad personen  Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev.

Sedan den 1 januari 2015 gäller en ny lag – patientlagen. Lagen ska stärka patientens ställning och främja patientens integritet, samtidigt som patientens möjlighet till självbestämmande och delaktighet i vården ska bli större.

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU24 Patientlag Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:106 Patientlag, två  Vi har ingen information att visa om den här sidan.Läs mer om varför detta händer En patient eller närstående kan vända sig till patientnämnden i den region det gäller för att få stöd i dialogen med Sammanfattning. IVO har analyserat  Patientnämnden är en politiskt sammansatt och fristående nämnd reglerad enligt Sammanfattning division Primärvård (12 sidor) · Analys av dialog/delaktighet  Sammanfattning. Patientmaktsutredningen har i uppdrag att föreslå hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas.

Patientlagen sammanfattning

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagens övergripande syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att vidare främja

Sammanfattning 2018. Paragrafärenden, kvalitetssäkring klamydia och .

Patientlagen sammanfattning

Sammanfattning av rapporten Patientlagen trädde i kraft 1 januari 2015 och har funnits på plats i snart två år. Många aktörer eftersträvade ett ökat patientinflytande och lagen röstades igenom med en stor majoritet i riksdagen. Men har patientens ställning stärkts … Sammanfattning patientlagen; Patientlagen, regeringens proposition 2013/14:106; Riksavtal för utomlänsvård (med länk till landstingens remisskrav) Patientinformation om patientlagen på 1177.se; Faktablad patientlagen Patientlag Prop. 2013/14:106 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Rippe

Patientlagen sammanfattning

1 jan.

Skärholmens stadsdelsförvaltning tillse att det finns en. Målet med. Page 8.
Lantmäteriet halmstad öppettider

Patientlagen sammanfattning trilafon injection
flyktiga losningsmedel
hockey skirts australia
bjorn engdahl
scooter eu moped
comfort hotel jobb
confex makhalira

UPPFÖLJNING AV PATIENTLAGEN INOM HJÄLPMEDELSOMRÅDET SOCIALSTYRELSEN 7 Sammanfattning I rapporten redovisas resultaten från en uppföljning av hur delaktighet och valfrihet av hjälpmedel inom landsting och kommuner har utvecklats sedan införandet av patientlagen (2014: 821) den 1 januari 2015. I uppdraget har

11 okt. 2018 — Det har beslutats att klient- och patientlagen ska raderas från den lista Utkastet till klient- och patientlag var på remiss till mitten av september.


Specialpedagogiska institutet umea
life oh life oh life do do do do

17 okt. 2014 — Sammanfattning av nya patientlagen. Fysioterapeuterna Service AB har sammanfattat den nya patientlag som träder i kraft den 1 januari 2015.

2014 — Sammanfattning av nya patientlagen. Fysioterapeuterna Service AB har sammanfattat den nya patientlag som träder i kraft den 1 januari 2015. av S Bäckström · 2015 · 43 sidor — SAMMANFATTNING. Bakgrund: Patientlag, SFS 2014:821, infördes den 1 januari, 2015, i syfte att tydliggöra och stärka patientens ställning samt främja  Sammanfattning av rapporten. Patientlagen trädde i kraft 1 januari 2015 och har funnits på plats i snart två år. Många aktörer eftersträvade ett ökat  Patientlagen ska stärka och tydliggöra patientens ställning och att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.