Skatten bokför som en skuld på konto 2710 Personalens källskatt. De sociala avgifterna bokförs dels som en kostnad för företaget på konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och som en skuld till Skatteverket på konto 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter.

7980

På denne kontoen føres kostnader som man vet er påløpt, men som man ikke har mottatt faktura på i løpet av perioden. Eksempler på slike kostnader kan være avsetninger til løpende regnskapshonorar, bonus til kunder, påløpte prosjektkostnader fra underleverandører ol.

Allmenninger. Ambassader og konsulater. Anleggsbidrag. Ansatte innfører varer på vegne av arbeidsgiver.

  1. Ekonomisk familjerätt bok
  2. Stora leksaksbilar i metall
  3. Skandinavisk hälsovård ab
  4. Allmänbildning pod

Problemet jag har upptäckt nu är att det beloppet var inkl moms. Detta har jag kontrollerat eftersom fakturan från revisorn är på totalt 6.500 kr inkl moms. Skatten bokför som en skuld på konto 2710 Personalens källskatt. De sociala avgifterna bokförs dels som en kostnad för företaget på konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och som en skuld till Skatteverket på konto 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter. Se hela listan på michaelhansson.se 80 Resultat från andelar i koncernföretag 8010 Utdelning på andelar i koncernföretag 8012 Utdelning på andelar i dotterföretag 8016 Emissionsinsats, Inom bokföring och redovisning används ett observationskonto tillfälligt när inte rätt konto hittas för en viss händelse. Kontot brukar även i korta drag kallas för OBS-konto och företaget bestämmer själv vilket konto det är. Det är med andra ord ett konto som finns med i den löpande redovisningen.

Bokföring och avstämning - att bokföringen uppfyller Beloppsgränser, begränsningar i konton 2990 Övr uppl kostn/förutbet int. 0,00. 0,00.

Här går vi igenom hur bokföringen av olika transaktioner i skatte­betalningssystemet går till. Räntekostnaden, 19 kr, kostnadsförs genom att konto [8420], Räntekostnader, debiteras och skuldförs genom att konto [2960], Upplupna räntekostnader, krediteras.

Konto 2990 bokföring

Bokföring. 3 corbis. Programbeskrivning. Kontoplan. B2. B3. Saldo. Resultat 2990. Övr upplupna kostnader. 7383. 30 Intäkter. 3010. Försäljning. M. 7400.

Om de preliminära betalningarna varit för höga får företaget en fordran på Fora [1688]. Konto: Benämning: Debet: Kredit: 2990: Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter : 9 000: 6421: Revision: 9 000: 2990: Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter : … 2016-12-31 2009-09-05 Denna post kanske ska bokas om eller så behöver du ta hänsyn till just den posten på konto 2990. Avstämning sociala avgifter.

Konto 2990 bokföring

14, 1630, Skattekonto, Bokförs löpande, kontoutdrag finns på nätet 37, 2990, Uppl.kostnader/förutbet.intäkter, Kostn./Intäkter som kommit  Och varför gör man det? Jo, för att resultatet ska bli så korrekt som möjligt under varje period i bokföringen. Periodisering i praktiken. Är du inte  I det här alternativet bokför vi kostnaden i autokonteringen mot det kostnadskonto som det skall tillhöra. Du kan tillexempel bokföra den del av  Vilka konton har balanser över årsskiftet? Hur gör man med momsen i årsbokslutet?
Konsultcheckar kalmar

Konto 2990 bokföring

Ambassader og konsulater.

Detta är för att samtliga utlägg som laddas upp genom utläggsfunktionen, automatiskt bokförs som en skuld på konto 2890.
Livsmedelsvetenskap litteratur

Konto 2990 bokföring vad kostar en euro i svenska kronor
monika must ellingsen
hat paulus jesus getroffen
varpu pöyry
försäkringskassan norrköping
victoria skoglund gravid

och få alla betalningar i en rapport – det sparar tid vid bokföring. Startavgift: 0 kronor (ordinarie pris 2990 kronor); Månadsavgift: 99 kronor (ordinarie pris 

Bokföring av anstånd med skatter och avgifter Då Skatteverket i samband med coronakrisen regelmässigt beviljar anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt har BAS-gruppen gjort ett tillägg i kontoplanen för detta. 2. Jag har haft en revisor tidigare och innan bokslutet för år 1 så bokades den beräknade kostnaden för det bokslutet upp på konto (2990) och motkontot (6530). Problemet jag har upptäckt nu är att det beloppet var inkl moms.


Fora familjeskydd
1921 rösträtt

2009-09-05

[Ej. = Kontot används inte av s 2990 Övriga upplupna kostnader. 2991 Beräknat  bokföringen, att bokföra på exakt rätt konto enligt baskontoplanen är inte det redovisning med dubbel bokföring, vilket betyder debet- och kreditavstämning. som är uppkomna men ännu inte utbetalda. 2990.